SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 SSKK-medlemskap  Senast ändrad 2017-11-30

Alla som bor i Sverige eller är svenska medborgare kan bli medlemmar i SSKK. (Den som en gång har blivit medlem kan fortsätta utan restriktioner.) Normalt tillämpas rullande årsmedlemskap (dvs. ett år framåt), men även kalenderår om så önskas.

 Avgifter

Årsavgiften för 2018 är 100 kr. För juniorer upp till 20 år gäller halv avgift. Den som betalar minst 300 kr räknas som stödmedlem. (Så även ständiga medlemmar som betalar 100 kr eller mera.)

Avgiften inbetalas till SSKK plusgiro 52052-8. Om textrutan vid betalning via Internet inte räcker så kan man använda formuläret nedan.

 Medlemsförmåner

- Rätt att delta i turneringar anordnade av SSKK eller ICCF och lagmatcher mot andra länder.

- Möjlighet att använda ICCF Direct Entry (via New events på ICCF:s hemsida).

- Nya medlemmar får som premie en fristart i SSKK klassturnering eller en lagmatch.

- ICCF-rating. Även nationella tävlingar ingår i ratingunderlaget.

- Rabatt i SSKK bokhandel.

  Formulär för nyteckning av medlemskap