SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 SSKK-medlemskap  Senast ändrad 2018-04-06

Alla som bor i Sverige eller är svenska medborgare kan bli medlemmar i SSKK. Den som en gång har blivit medlem kan fortsätta utan restriktioner.

OBS: Från och med 2018 tillämpas endast kalenderårs medlemskap. Rullande årsmedlemmar från 2017 anses då ha betalt för hela 2018.

 Avgifter

Årsavgiften för 2018 är 100 kr. För juniorer upp till 20 år gäller halv avgift. Den som betalar minst 300 kr räknas som stödmedlem. (Så även ständiga medlemmar som betalar 200 kr eller mera.)

Avgiften inbetalas till SSKK plusgiro 52052-8. Om textrutan vid betalning via Internet inte räcker så kan man använda formuläret nedan.

 Medlemsförmåner

- Rätt att delta i turneringar anordnade av SSKK eller ICCF och lagmatcher mot andra länder.

- Möjlighet att använda ICCF Direct Entry (via New events på ICCF:s hemsida).

- ICCF-rating. Även nationella tävlingar ingår i ratingunderlaget.

- Rabatt i SSKK bokhandel.

  Formulär för nyteckning av medlemskap