SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 SSKK-bulletinen/Korrschack  som PDF

Namnhistorik. 1953 ersattes tidigare korrschacksidor i TfS av en fyrsidig stencilutgåva,
SSKK:s Resultatbulletin, till att börja med 4 ggr/år men senare utökad till sex sidor 6 ggr/år.
   Namnet ändrades i juni 1959 till det mera beskrivande Korrespondensschackbulletin, men det användes knappast till vardags. Det blev i stället SSKK-bulletinen, vilket också blev officiellt namn på det enkla A5-häfte som i juni 1974 ersatte stencilerna.
   En milstolpe nåddes 1978 när A5-häftena blev en fullödig tidskrift med 48 sidor i boktryck. 1998 bytte SSKK-bulletinen namn till Korrschack. Nästa stora förändring kom 2009, då vi övergick till 32-sidigt färgtryck med 4 nr/år. 2017 blev den 65:e och sista årgången. /TC

Äldre årgångar kommer nu successivt att presenteras i pdf-format (en per månad, i första hand 1990-2008). Detta är möjligt tack vare vår norske vän Morten Lilløren som har skannat numren - stort tack! Klicka på en nummerlänk nedan för att hämta önskat pdf-nr (ca 20 MB).

Pappersutgåvor av pdf-numren finns till försäljning för 100 kr per årgång (6 nr ā 48 sidor), alternativt lösnummer ā 20 kr. Provläs våra gratis pdf och beställ sedan favoritnumren!
(Betala till SSKK plusgiro 52052-8; porto ingår i priserna.)

1995: 1 2 3 4 5 6
1994: 1 2 3 4 5 6
1993: 1 2 3 4 5 6
1992: 1 2 3 4 5 6
1991: - - - - - - (kommer så småningom)
1990: 1 2 3 4 5 6