SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 Turneringsutbud  (SSKK & ICCF)    Senast uppdaterad 2018-03-26

Anmälan     [ ICCF-kalender ]

Man anmäler sig genom att betala startavgift (och eventuell medlemsavgift) till SSKK:s plusgiro 52052-8
(eller via ICCF Direct Entry, se nedan). Uppge tävling (klass, lagmatch, tema etc och spelform postal/server), namn, postadress, e-adress, medlems-nr (person-nr) och gärna telefon. Man kan även anmäla sig via vårt webbformulär nedan. Normalt krävs SSKK-medlemskap för att få delta i våra turneringar.

ICCF Direct Entry

Vid anmälan till ICCF-tävlingar kan våra medlemmar även betala direkt till ICCF via Internet. Logga då in på ICCF:s hemsida och välj New events. (Kontrollera första gången under Personal settings att rutan Member of national federation är ifylld. Kontakta kansliet om så inte är fallet.)

Startavgifter 2018

SSKK: Klass M Ö V P 80 kr. Öppna SM 60 kr. Internationell lagmatch 50 kr (ange rating i korr- eller närschack).

ICCF: Klass M 100 kr. Klass H, O och Aspirer 80 kr. Tematurnering 100 kr. Master Norm: IM 250 kr, GM 300 kr.
- EM-trappan: Open Round och Preliminary 80 kr, Semifinal 300 kr, Candidate 150 kr.
- VM-trappan: Preliminary och Semifinal 300 kr, Candidate 150 kr (gratis om man kommer via semifinal).
För övriga ICCF-tävlingar kontakta kansliet.

OBS  ICCF-avgifterna är medlemspriser vid anmälan och betalning via SSKK. Till vissa ICCF-tävlingar förmedlar vi även anmälningar för icke-medlemmar (50 % högre startavgift). Kontakta kansliet för närmare information.

SSKK klassturneringar

Mästarklassen (M) och Öppna klassen (Ö) bildar ett system med upp- och nedflyttningar, där seger i klass M ger rätt att starta i SM-gruppen. Nya spelare med erfarenhet av klubbschack börjar normalt i klass Ö, men hög rating i närschack kan ge dispens till klass M. Härutöver finns Veteranklassen (V) för spelare som under året fyller minst 60 år, där gruppseger ger rätt att starta i Veteran-SM.

Ovanstående grupper är enkelrondiga och sjumanna och spelas enbart på server. Dragen utförs då via dator direkt i ett schackdiagram, och man slipper manuell hantering av protokoll, betänketid mm. Detta är avsevärt smidigare än att spela postalt eller via e-post.

För postalt spel finns den Postala klassen (P), där gruppseger eller 5p kvalificerar för finalspel (PSM), där spelare med hög rating kan starta direkt. Grupperna i klass P och PSM är dubbelrondiga och fyrmanna.
Anm. I postala grupper kan även e-post eller fax användas om motståndaren samtycker.

Sverigemästerskap   (alltid på server)

SM-gruppen startar normalt vartannat år (udda årtal) och Veteran-SM varje år, båda på hösten.
Öppna SM startar med förgrupper på våren. Anmälan till Öppna SM 2018 senast 25.4 (i övrigt se inbjudan).

Europamästerskap

I den s.k. EM-trappan tillämpas numera ratinggränser. Två varianter finns (för detaljer klicka på respektive länk):
Server i fem nivåer: Open Round och Preliminary (löpande), Semifinal (årlig), Candidate och Final.
Postalt i tre nivåer: Open Round (grs 4, dubbelrondig), Semifinal (grs 6, dubbel) och Final (grs 13).

ICCF klassturneringar   (världsomfattande)

Server: Klass M (Master, elvamanna, ICCF-rating 2100-), H (Higher, sjumanna, 1900-2099), O (Open, sjumanna).
Postalt: Som ovan, lika många partier men dubbelrondigt (dvs. klass M sexmanna, klasserna H och O fyrmanna).
Aspirer: Sjumanna servergrupper för spelare under 1600 eller orankade. Ingår i underlaget för ICCF-rating.

ICCF elitturneringar

Närmast över ICCF klass M finns VM-trappan i fyra nivåer: Preliminary, Semifinal, Candidate och Final.
För inteckning i GM- och IM-titel finns även särskilda mästarnormturneringar (rating lägst 2450 fixt för GM-norm och lägst 2350 icke-fixt eller 2300 fixt för IM-norm).

ICCF tematurneringar & Fischer Random

Dubbelrondiga grupper, vanligen med 5-7 deltagare. Se sidan TT-info.

Cupturneringar

En cup spelas i två eller flera etapper: förgrupper, ... , finalgrupp. Olika varianter (vanligen internationella) återkommer regelbundet.

Internationella lagmatcher

Vänskapslandskamper med två partier på varje bord. För aktuell information se vår matchöversikt.

  Webbformulär för turneringsanmälan