SSKK-logo

Validator HTML 4.01
 Tematurneringar    Sidan uppdaterad 2017-12-06

ICCF anordnar regelbundet tematurneringar (TT) med förbestämd spelöppning.
Här kan man vässa sitt specialvapen eller skaffa ett nytt.

Varje tema spelas i cupform med 1-3 etapper beroende på antalet anmälda.
Grupperna är dubbelrondiga och orankade. Förgrupper har ofta fem deltagare.

Många teman har deadline och annonseras årsvis (som postala eller serverteman).
På servern finns även fasta teman, där grupper om fem spelare startar fortlöpande.

Som fast tema räknas också Schack 960 (Fischer Random). Beskrivning
Dessa turneringar bildar underlag för en särskild 960-rating.

Aktuella teman

TT 2018 postalt

TT 2018 server

Fasta teman (server) - förkortas SEA, RD, KID, GD (halvslaviskt SS är nedlagt)

Schack 960 (server)

Anmälan

Svenska spelare kan som vanligt anmäla sig via SSKK, gärna via vårt webbformulär.
ICCF anger inte längre sista anmälningsdatum, men en månad före startdatum torde räcka.
I samtliga fall gäller: Startavgift 100 kr för SSKK-medlemmar, 150 kr för övriga.

Våra medlemmar kan även betala via ICCF Direct Entry. Logga då in på ICCF:s hemsida och välj New events. (Kontrollera första gången under Personal settings att rutan Member of national federation är ifylld. Kontakta kansliet om så inte är fallet.)