Mar 122018
 

Kviberg-loga-webb-18Arrangerande SS Manhem meddelar att en bokutlottning kommer ske bland de som anmäler sig tidigt till GP-tävlingen Kvibergspelen i Göteborg 20/4-22/4. I samband med utlottningen kommer tre spelare vinna en modern schackbok.
Utlottningen görs bland dem som anmäler sig och har betalt in startavgiften så att den kommit in före den 1 april 2018.
I övrigt:
GM, IM, WGM, & WIM ej med i utlottningarna. Lottning sker strax efter den 1/4. Böckerna delas ut i samband med den personliga anmälan i spellokalen eller hämtas från tävlingens sekretariat vid rimlig tidpunkt.
Anmälda i Lilla Kvibergspelen är också med i utlottningen förutsatt att de har anmält sig och sett till att betalning kommit in före 1/4.
För närvarande har 50 spelare anmält sig till tävlingen.

Anmälan Kvibergspelen
Anmälda hittills
Inbjudan

Maj 042017
 

KvibergspelenKvibergspelen, den sjunde tävlingen i Svenskt Grand Prix som spelas i Göteborg 5-7/5, är bara en väldigt kort tid in i framtiden. Från arrangörshåll ses det som glädjande att anmälningarna pekar på att över 200 spelare kommer att vara med. Här följer några saker som arrangerande SS Manhem skulle vilja informera om före tävlingsstart:
Personlig anmälan görs i spellokalen – mer specifikt precis innanför ingången till Prioritet Serneke Arena (Krutvägen 2, Göteborg). Personlig anmälan kommer att vara öppen mellan kl. 16.00-17.30. Står det att man har betalt på listan över Kvibergspelens anmälda kan man skippa den personliga anmälan och komma direkt till spelstart kl. 18.30.

Betalning: Endast en fullständig betalning har lett till att man fått en bock i betalt-kolumnen. Avser man betala på plats, i samband med personlig anmälan är det kontanter som gäller (ej Swish). Har man betalat hundra kronor (eller annan delsumma av startavgiften) för lite och av den anledningen ej står som avbockad på schack.se får man ändå lov att komma till spelstart 18.30. Man kommer dock ombedjas att komplettera sin ofullständiga betalning. Detta görs kontant vid personlig anmälan, kontant i sekretariatet (under fredagen) alternativt enligt överenskommelse med tävlingsledningen. För betalningskompletteringar gäller att man betalar differensen upp till den summa man skulle betalt första gången och då ej de 100kr extra som annars skulle tas vid betalning på plats. Startavgifter:
Kvibergspelen:
500kr om man anmält sig och betalt innan den 21 april.
600kr om man anmält sig och betalt någon gång från den 21 april till 5 maj.
700kr om man betalar fysiskt i samband med personlig anmälan fredag 5 maj.
Lilla Kvibergspelen:
400kr om man anmält sig och betalt innan den 21 april.
500kr om man anmält sig och betalt någon gång från den 21 april till 5 maj.
600kr om man betalar fysiskt i samband med personlig anmälan fredag 5 maj.

Böcker till vinnarna i de två bokutlottningarna som gjordes inför tävlingen kan avhämtas vid den personliga anmälan eller senare i tävlingens sekretariat.

Parkering (mot avgift) finns utanför arenan.

Turneringshemsidan