Jul 102017
 

Stellan Brynell tippar hur det går i den fjärde ronden av Sverigemästarklassen. Stellans tips inför den tredje ronden kan ses i efterhand här.

Maj 122017
 

SIS-logoNu är vårens sista nummer av Schack i skolans veckomejl ute. Här bjuds det på intervjuer, träningstips och annat schackgodis! Den här veckan handlar det om vad man kan göra på terminsavslutningen, bland annat tipsar Sveriges Schackförbunds ordförande Carl Fredrik Johansson om hur han brukar avsluta sina träninsggrupper. Är ni inte redan prenumeranter kan ni bli det här!

Apr 202017
 

SIS-logoNu är ett nytt nummer av Schack i skolans veckomejl ute. Här bjuds det på intervjuer, träningstips och annat schackgodis! Den här veckan handlar det om hur man kan träna inför riksfinalen i Schackfyran. Är ni inte redan prenumeranter kan ni bli det här!

Aug 062016
 

Lunds Schackakademi bildades 2010 och har 18 ledamöter, tre hedersledamöter och 12 adjungerande ledamöter. Inför den sjätte ronden av Cellavision Chess Cup delade Lunds Schackakademi ut 42 000 kr till 25 stipendiater i kategorierna: Talanger, Ungdomsledare, Elitspelare, och Insatser för svenskt schack. Två av de välförtjänta stipendiaterna var Jacob Jönsson i kategorin Talang, och Olle Persson i kategorin Ungdomsledare.
Jesper Hall har träffat dem:

Dec 112014
 

halljohansson1412Vid konferensen Chess and Mathematics i London, 6-7 december, presenterade Bo Johansson sina forskningsresultat från ett schackmatteprojekt i Enköping. I sin sammanfattning berättade han att han tyckte sig se hur schack kan stödja barns matematikutveckling, liksom en viss typ av matematikundervisning kan stödja barns schackutveckling. Föredraget var mycket uppskattat.
Konferensen hade över 130 deltagare och den gav vid hand att det runt om i Europa nu bubblar av Schack i skolan-verksamhet understödd av allt mer avancerad forskning.

(Foto på Jesper Hall, Ordförande ECU Chess and Education och Bo Johansson, Docent i psykologi)

Jun 272014
 

malmohogskolaloggaUnder våren har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, till exempel: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?
Måndag till fredag den här veckan presenterar vi varje dag ett av dessa projekt lite närmare:

Mikael Nilsson jobbar som lärare på en högstadieskola i nordvästra Skåne. I sitt projektarbete Schackundervisningens påverkan i ämnena matematik och geografi undersöker han just det titeln indikerar i en åttonde klass. Frågeställningen är om en grundläggande schackundervisning kan stödja elevernas förståelse för olika moment i de två skolämnena. I slutet av sin testperiod tycker sig Nilsson kunna belägga att schackspel skulle kunna vara användbart för att stimulera kunskapsutvecklingen i ämnena matematik och geografi. Han menar sig också kunna se en tendens att schackspel korrelerar med elevernas matematikförmågor och geografifärdigheter.

Schackundervisningens påverkan i ämnena matematik och geografi (Mikael Nilsson)
Länkar till alla projektarbeten

Jun 262014
 

malmohogskolaloggaUnder våren har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, till exempel: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?
Måndag till fredag den här veckan presenterar vi varje dag ett av dessa projekt lite närmare:

Pontus Teiler jobbar med ensamkommande flyktingbarn och har med denna grupp som utgångspunkt skrivit Schack som ett gemensamt språk. Syftet med hans studie är att utforska hur det med hjälp av schack som pedagogiskt verktyg och ”gemensamt språk” går att skapa en miljö och ett sammanhang där gemenskap, trygghet och meningsfullhet uppnås. Målgruppen för projektet var ungdomar boende på ett så kallat HVB Donau, samt de pedagoger som arbetar med dem på boendet. Med schackets hjälp har de försökt skapa en gemensam arena för pedagoger och boende. Teiler kommer fram till att projektet gav upphov till en mängd frågor som borde testas i mer djuplodande forskningsprojekt, men att resultaten var så pass positiva att de deltagande pedagogerna kommer att fortsätta att använda sig av schack i sin verksamhet.

Schack som ett gemensamt språk (Pontus Teiler)
Länkar till alla projektarbeten

Jun 252014
 

malmohogskolaloggaUnder våren har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, till exempel: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?
Måndag till fredag den här veckan presenterar vi varje dag ett av dessa projekt lite närmare:

I Chess Battle – Schack som integrationsinstrument har Jonas Sandbom och Jan Peter Palmblad undersökt vad pedagoger och barn tyckte om det Chess Battle som Stockholms Schackförbund anordnade tillsammans med den sociala entreprenörsföretaget Utsiktstornet den 11 februari 2014 på Tom Tits Experiment i Södertälje. Sandbom och Palmblad ville dels veta om Chess Battle är en bra form för integration, social- och schacklig utveckling, dels ville de få svar på om det är ett koncept värt att satsa vidare på. Undersökningen ger vid hand att pedagogerna var mycket nöjda med Chess Battlet på det stora hela, vilket manifesteras av att samtliga tillfrågade pedagoger kunde tänka sig att delta igen. Bland barnen var responsen mer blandad, även om majoriteten av barn skulle vilja delta igen. Sammanfattningsvis anser projektarbetsförfattarna att konceptet är väl värt att utveckla och använda sig av i framtiden.

Chess Battle – Schack som integratiosninstrument (Jonas Sandbom och Jan-Peter Palmblad)
Länkar till alla projektarbeten

Jun 242014
 

malmohogskolaloggaUnder våren har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, till exempel: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?
Måndag till fredag den här veckan presenterar vi varje dag ett av dessa projekt lite närmare:

Axel Smith, en av Sveriges ledande schackspelare och tränare, har ställt sig frågan hur man kan motivera schackelever med höga ambitioner till att träna på egen hand i sitt arbete Schackaxeleratorn. Forskning på detta område saknas, därför har Smith valt att dra paralleller till den digra forskning som finns kring skolans hemläxor. Han har sedan omvandlat de olika riktlinjer han funnit och testat dem på fem schackelever.
Smith för i sitt arbete en diskussion om inre och yttre motivation och konkluderar med att ålder (eller spelstyrka) är den klart viktigaste faktorn i hur väl det fungerar att få elever att sätta upp en målsättning för sin träning och arbeta med hemuppgifter.

Schackaxeleratorn (Axel Smith)
Länkar till alla projektarbeten

Jun 232014
 

malmohogskolaloggaUnder våren har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, till exempel: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?
Måndag till fredag den här veckan presenterar vi varje dag ett av dessa projekt lite närmare:

Marie Forsberg vid Eketånga Montessoriskola har i sitt arbete Schacklektioner – en nödvändighet! undersökt hur elever har upplevt sitt deltagande i schackverksamhet utifrån pedagogiskt genomförda lektioner, med uppsatta mål, samt deras upplevda användning och nytta av att behärska grunderna för schack. Forsberg har slumpmässigt valt ut tre elever i varje klass från år 3 till år 9 som hon intervjuat. Eketånga Montessoriskola har en lång tradition av att delta i Schack4an, samt var en av de första skolorna att bilda skolschackklubb.
Forsberg visar genomgående i sitt arbete hur schack överensstämmer med flera punkter inom LGR 11, och hur schack på Eketånga Montessoriskola har varit viktigt både som ett sätt att träna koncentrationsförmågan och det sociala samspelet.

Schacklektioner – en nödvändighet! (Marie Forsberg)
Länkar till alla projektarbeten