Valberedning

 

E-post till hela valberedningen: vb@schack.se

Sammankallande
Jan Wikander, Stockholm
jan.wikander@schack.se
Henrik Johansson, Östersund
Per Sundelius, Örebro