Schack stärker matten

I senaste numret av Origo, matematiklärarnas tidskrift, som kom ut i går har man en stor artikel om Schack i skolan och hur schack  stärker matematikämnet! Lärarnas nyheter…