Regler

Regler för Schackfyran 2012/13

(Reglerna i pdf-format)

Schackfyran
Schackfyran är en klasstävling för årskurs 4 där alla elever i klassen ingår i laget. Ju fler som är med och spelar desto mer poäng får klassen. Tävlingen avgörs i två eller flera steg. Först spelas en eller flera kvaltävlingar i distrikten, därefter spelas en riksfinal som avgörs i maj/juni.


Kvalificering till riksfinalen
Varje distrikt har rätt att skicka minst ett lag till riksfinalen. Om endast ett lag från ett distrikt har anmält sig till Schackfyran så är det laget direktkvalificerat till riksfinalen. Om flera lag från ett distrikt anmält sig så måste distriktet arrangera en kvalificeringstävling för att få delta med lag i riksfinalen. Antalet lag som kvalificerar sig till riksfinalen från ett distrikt bestäms av det totala antalet lag (klasser) som deltar i distriktets kvaltävlingar. Det första deltagande laget ger en plats, därefter erhåller distriktet ytterligare en finalplats för varje ytterligare 7 kvalande lag. Det vill säga 1 lag ger en finalplats, minst 8  lag ger 2 finalplatser, minst 15  lag ger 3 finalplatser och så vidare. Om två (eller flera) lag skulle dela sista kvalplatsen så är båda (alla) lag kvalificerade till riksfinalen.

Antal lag i

Antal lag i

kvalspel

riksfinalen

1-7

1

8-14

2

15-21

3

osv


Laget
I laget ska ingå en fjärdeklass. Alla elever i klassen ingår i laget. Det går alltså inte att välja bort en elev ur laget om den går i klassen. Om klassen är en 3-4:a eller motsvarande har laget rätt att välja om 3:orna ska medräknas i klassen eller inte. En fjärdeklass kan slås ihop med en tredjeklass eller motsvarande. Det är inte tillåtet att endast vissa av barnen i den yngre klassen ingår i laget. En fjärdeklass kan också slås ihop med en annan fjärdeklass från samma skola. Poängberäkningen utgår från att en klass har minst 10 elever. Det finns ingen övre eller undre gräns för hur stor en klass får vara. Klasser får slås ihop oavsett storlek. Observera att hopslagning endast är fördelaktigt när klasserna har färre än 10 elever. Hopslagning av klasser kan inte ske efter att någon av klasserna deltagit i en kvaltävling. Skolor med utländska klassbeteckningar deltar med klass som motsvarar årskurs 4 enligt svensk skolgång åldersmässigt. Elev i årskurs 4 som avviker i ålder från det normala för årskursen ingår i laget utan restriktioner. En deltagare får endast spela i sitt eget namn.


Poängberäkningen
Alla barn som deltar i tävlingen bidrar till klassens summa av ”inspelade poäng”.

Ett vunnet parti ger. . . . . . . . . . . . . . . . .

3 poäng

Ett oavgjort parti ger. . . . . . . . . . . . . . . .

2 poäng

Ett förlorat parti ger. . . . . . . . . . . . . . . . .

1 poäng

Ett ospelat parti (walk over) ger. . . . . . .

0 poäng

Lagets poäng i en rond beräknas som 40 dividerat med klassens storlek gånger klassens inspelade poäng. Om laget använder extraspelare så ska de räknas in i klassens storlek. Om klassen har färre än 10 elever ska klassens storlek räknas som 10 st.
Eller: Lagets poäng = 40 / klassens storlek * inspelade poäng

Antal i
klassen

40 / klassens storlek

Antal i
klassen

40 / klassens storlek

40

1,00

22

1,82

35

1,14

21

1,90

34

1,18

20

2,00

33

1,21

19

2,11

32

1,25

18

2,22

31

1,29

17

2,35

30

1,33

16

2,50

29

1,38

15

2,67

28

1,43

14

2,86

27

1,48

13

3,08

26

1,54

12

3,33

25

1,60

11

3,64

24

1,67

10

4,00

23

1,74

9

4,00


Klasser med mer än 40 deltagare får en faktor mindre än 1. Poängsumman avrundas till närmaste heltal efter varje rond. Ju fler som deltar ur klasslaget desto mer poäng får laget. Det lag som får mest poäng vinner. Om två klasser får samma poäng kommer klasserna på samma plats. Ingen särskiljningsmetod används.


Extraspelare
En klass kan inte utökas med extraspelare


Tävlingsform
Schackfyran avgörs i flera steg. Varje distrikt bestämmer hur kvalificeringstävlingarna ska läggas upp, så länge det inte strider mot dessa regler. Riksfinalen lottas som en individuell tävling i fem ronder med betänketiden 10 + 10 minuter per rond enligt Schweizersystemet. Schackklocka används. Spelare från samma klass får inte mötas. Eleverna som deltar i riksfinalen ska nivågrupperas. Nivågrupperingen används som underlag för att dela upp startfältet i flera jämbördiga lottningsgrupper, så att elever med jämbördig spelstyrka hamnar i samma grupper. Resultatet från distriktsfinal/kval används som nivågruppering om inget annat anges vid anmälan. Om klassen vill göra en annan rangordning så ska det anges i samband med anmälan på klasslistan. Den förmodat bästa eleven rangordnas med 1, näst bästa med 2 och så vidare. Den spelsvagaste eleven får då den högsta siffran. Flera elever kan ha samma ranking.


Avgifter
Deltagare i distrikts- och riksfinal ska vara medlem i en till Sveriges Schackförbund ansluten förening. Storleken på medlemsavgiften fastställs av respektive förening. Medlemsavgiften kan vara noll kronor. Deltagande lag i riksfinalen erlägger en startavgift på 1.000 kronor i samband med anmälan.


Anmälan
Deltagande klasser kvalificerade till riksfinalen ska skicka in en officiell klasslista tillsammans med anmälningsblanketten till Västerås SK: kansli@vasterasschack.se, senast måndagen den 6 maj 2013. På klasslistan ska finnas namn, adress och födelsedag för samtliga elever i klassen.  Anmälan ska göras enligt arrangörens föreskrifter. Klasser med för sent inkomna eller ofullständiga anmälningar kan vägras deltagande i finalen. Distrikten ska skicka in en komplett resultatlista från distriktskvalen som tydligt visar vilka klasser som kvalificerat sig till finalen. Dessutom ska de individuella resultaten redovisas för de klasser som är kvalificerade.


Övriga regler
FIDE:s spelregler för snabbschack används med undantaget att feldrag inte leder till förlust av partiet. Med tanke på att deltagarna ofta är nybörjare har domarna större möjligheter att ingripa i partierna än i normalt tävlingsschack.


Personuppgifter
Personuppgifter datorbehandlas av arrangören för att administrering av tävlingen. Personuppgifter kan komma att publiceras på internet. Samtycke till detta anses ha lämnats i och med anmälan. Uppgifter om namn, klass, tidigare resultat samt lagledares namn, adress, telefon, e-post, etc kan komma att inhämtas från arrangören av distriktens kvaltävlingar.


Dispens
Ansökan om dispenser från dessa regler görs skriftligen till:

Schackfyran, Sveriges Schackförbund, Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping
011 -10 74 20
schackfyran@schack.se