Kontakt

Information om Schack4an på nationell nivå lämnas av Kent Vänman på telefon 011-107420 eller e-post: kent.vanman@schack.se.


Sveriges Schackförbund har 25 medlemsdistrikt. Det är dessa som har ansvar för kvalificeringstävlingar till riksfinalen. Följande personer kontaktas för lokal information:

Blekinge Anders Peterson, 0708-225396
Dalarna  Kent Vänman
Gotland (ingen tävling)
Gästrikland  Mirko Vallius
Göteborg  Mats Eriksson
Halland  Fredric Hillertz
Hälsingland  Ulf Norell
Jämtland-Härjedalen  Lennart Burman
Medelpad  Ronny Heijdenberg
Nordskåne  Jesper Hall
Nordvästra Skåne Kenneth Wallin
Norrbotten Emil Hermansson
Roslagen Anders Pettersson
Skåne  Carl-Axel Nilsson
Småland  Lennart Beijer
Stockholm  Stockholms SF
Södermanland Anders Bäckström
Uppland  Carl Fredrik Johansson
Värmland  Björn Wiklund
Västerbotten  Carina Lindström
Västergötland  Hans Johansson
Västmanland  Västerås SK
Ångermanland Patrik Eckeskog
Örebro  län  Jan-Olof Lindh
Östergötland  Kent Vänman