Caissas stege en mycket praktisk lösning, det är nämligen en stege på sex steg, med träningsmoment inom ett tema. Sammansättningen är ett bevisat och effektivt träningssätt för nybörjare i schack.

 

 

Bondesteget                                         

Pris 45 kr

 

Bondesteget innehåller:

 • ”På äventyr i Schacklandet” steg 1 –Snigeln

- ”Schacklandet” består utav fyra häften som varsamt lotsar fram nybörjaren till allt högre spelstyrka. Instruktionsmaterialet är speciellt gjort för att passa verksamheten i landets föreningar. Nybörjarna ska i största möjliga utsträckning själva arbeta sig igenom ställningarna, och kontroll och hjälp ska ges av instruktören.

 

Snigeln” börjar med enklaste möjliga mattställning och slutar med ”skolmatt”.

 

 • Den första delen i slutspelsserien; ”Matt med två torn”

- ”Matt med två torn” är en start där de första stegen på slutspelsbanan tas, samtidigt som man står på startlinjen till schacklandet. Häftet är en konsekvent träning av begreppet schack och matt.

 

 • ”Knuff”

- Ett häfte som består utav 8 uppgifter där man får träna att ta pjäser som står i slag.

 

 • Ett träningskort

- Speciellt utformat för ovanstående moment så att man kan planera upp sitt arbete.

 

 • Diplom

- För samtliga, avklarade moment.

 

 

Springarsteget

Pris 45 kr

 

Springarsteget innehåller:

 • ”På äventyr i Schacklandet” steg 2 –Igelkotten

- ”Schacklandet” består utav fyra häften som varsamt lotsar fram nybörjaren till allt högre spelstyrka. Instruktionsmaterialet är speciellt gjort för att passa verksamheten i landets föreningar. Nybörjarna ska i största möjliga utsträckning själva arbeta sig igenom ställningarna, och kontroll och hjälp ska ges av instruktören.

 

Igelkotten” fortsätter träningen i mattsättning men lär också ut notation och börjar träna kombinationsförmågan.

 

 • Den andra delen i slutspelsserien; ”Dam matt”

- ”Dam matt” – matt med kung och dam mot kung – är säkert den vanligaste mattställningen i slutspelet. Det är ett av de första stegen för nybörjaren på hans väg till ”vuxen” schackspelare.

 

 • ”Rockad”

- Ett häfte som består utav 8 uppgifter där man lär sig rockera – ett viktigt drag för den egna kungens säkerhet. Man får lära sig vad rockad är, hur man gör det, och när det inte är tillåtet.

 

 • Ett träningskort

- Speciellt utformat för ovanstående moment så att man kan planera upp sitt arbete.

 

 • Diplom

- För samtliga, avklarade moment.

 

 

 

Löparsteget

Pris 45 kr

 

Löparsteget innehåller:

 • ”På äventyr i Schacklandet” steg 3 –Schackegojan

- ”Schacklandet” består utav fyra häften som varsamt lotsar fram nybörjaren till allt högre spelstyrka. Instruktionsmaterialet är speciellt gjort för att passa verksamheten i landets föreningar. Nybörjarna ska i största möjliga utsträckning själva arbeta sig igenom ställningarna, och kontroll och hjälp ska ges av instruktören.

 

Schackegojan” lär ut kombinationer som leder till matt, samt hur man försvara sig mot dem.

 

 • Den tredje delen i slutspelsserien; ”Torn matt”

- ”Torn matt” – matt med kung och torn mot kung – är också en mycket vanlig mattställningen i slutspelet, det är också ett viktigt steg för nybörjare på vägen mot att bli bättre schackspelare.

 

 • ”Specialdrag”

- Ett häfte som består utav 4 uppgifter där man får tillämpa de olika ”specialdragen”: rockad, förvandling och en passant.

 

 • Ett träningskort

- Speciellt utformat för ovanstående moment så att man kan planera upp sitt arbete.

 

 • Diplom

- För samtliga, avklarade moment.

 

 

 

Tornsteget

Pris 45 kr

 

Tornsteget innehåller:

 • ”På äventyr i Schacklandet” steg 4 –Pingvinen

- ”Schacklandet” består utav fyra häften som varsamt lotsar fram nybörjaren till allt högre spelstyrka. Instruktionsmaterialet är speciellt gjort för att passa verksamheten i landets föreningar. Nybörjarna ska i största möjliga utsträckning själva arbeta sig igenom ställningarna, och kontroll och hjälp ska ges av instruktören.

 

Pingvinen” fortsätter kombinationsträningen. Här är det inte bara mattsättning utan även pjäsvinstkombinationer som tränas.

 

 • Den fjärde delen i slutspelsserien; ”Fribonde”

- Många slutspel avgörs genom att en spelare får en ny dam. När den oerfarne spelaren börjar spela på att föra en bonde i dam så ökar hans spelstyrka avsevärt. För många är detta den första strategiska spelplanen. Insikten om att man kan planera sitt spel flera drag framåt öppnar en ny dörr för speluppfattningen.

 

 • ”Remi”

- Ett häfte som består utav 8 uppgifter där man lära sig ”remi” i sina olika varianter. Genom 6 steg får man kunskap om alla möjliga remisätt:

1.      Patt

2.      Evig schack

3.      För lite material

4.      Att komma överens om remi

5.      Dragupprepning

6.      50-dragsregeln

 

 • Ett träningskort

- Speciellt utformat för ovanstående moment så att man kan planera upp sitt arbete.

 

 • Diplom

- För samtliga, avklarade moment.

 

 

 

Damsteget

Pris 45 kr

 

Damsteget innehåller:

 • Gröna GABIÖ –fortsättningen på ”På äventyr i Schacklandet”

- ”Schacklandet” består utav fyra häften som lotsar fram nybörjaren till allt högre spelstyrka, och det är efter denna modell som ”Gröna GABIÖ” (Gaffel, Avdragare, Bindning, Instängning och Överlastning) är utformad, och den fungerar som en överblick och test över elevens tidigare kunskaper.

 

 • Den femte delen i slutspelsserien; ”Aktivkung”

- ”Fribonde” och ”Aktivkung” är nycklarna till slutspelets hemligheter. Slutspelets klockor ska ringa i huvudet när pjäserna byta av, för då blir det dags att låta kungen delta aktivt i strävandet efter att överläge.

 

 • ”Vita öppningar”

- Det här häftet tar upp 6 olika, grundläggande öppningar för vit. En grund som ger vit nya möjligheter samtidigt som baskunskaper, för att komma ut ur öppningen med goda förutsättningar för fortsatt spel.

 

 •  Ett träningskort

- Speciellt utformat för ovanstående moment så att man kan planera upp sitt arbete.

 

 • Diplom

- För samtliga, avklarade moment.

 

 

 

Kungssteget

Pris 45 kr

 

Kungssteget innehåller:

 • Gula GABIÖ –fortsättningen på ”På äventyr i Schacklandet”

- ”Schacklandet” består utav fyra häften som lotsar fram nybörjaren till allt högre spelstyrka, och det är efter dessa som ”Gula GABIÖ” (Gaffel, Avdragare, Bindning, Instängning och Överlastning) som kommer efter ”Gröna GABIÖ är utformad.

 

 • Den sjätte delen i slutspelsserien; ”Bondens gata”

- Detta är det sista häftet i Slutspelsserien, och det består av följande kapitel:

1.      ”Kungen dribblar”

2.      ”Remi”

3.      ”Vaktruta”

4.      ”Hämta bonden”

5.      ”Blandat”

6.      ”Slutprov”

 

 • ”Mattbilder”

- Det här häftet har upp 16 olika mattbilder, där det gäller att använda sina kunskaper, samtidigt som man ska memorera dessa ställningar, eftersom att det är klassiker som följer vanliga principer.

 

 •  Ett träningskort

- Speciellt utformat för ovanstående moment så att man kan planera upp sitt arbete.

 

 • Diplom

- För samtliga, avklarade moment.