Nyheter

Anbud att arrangera NM 2003
Publicerat på internet: 2002-08-27

Nordiska Schackförbundets styrelse har beslutat att lägga ut NM 2003 på anbud. Utdrag ur protokollet:

”Mötet beslöt vidare avseende Nordiska Mästerskapen för 2003 att Nordiska Schackförbundet skall bidra med en summa av DKK 10.000 till arrangören av NM 2003 samt med ytterligare DKK 5.000 som bidrag till prispengar till segraren i NM 2003. Likaledes skall Nordiska Schackförbundet ge bidrag till Senior NM 2003 varvid arrangören skall erhålla DKK 4.000 samt ett ytterligare bidrag med DKK 1.000 till pris för segraren i nyssnämnda seniortävling. Likaledes skall Nordiska Schackförbundet ge ett penningbidrag till arrangören av Dam NM 2003 med DKK 1.500 att användas till pris till segrarinnan i denna tävling.

Mötet uttalade som sin uppfattning att NM-turneringen för 2002 bör ha 9 ronder och vara titelkvalificerande. Det beslöts att varje förbund inom Nordiska Schackförbundet är förpliktigat att sända minst två stycken deltagare till Nordiska Mästerskapen 2003 samt stå för rese- och uppehållskostnader för dessa. Det antecknas dock, att Färöarna inte är skyldigt att sända mer än en representant på dessa vilkor men att Färöarna självfallet efter eget val kan sända flera representanter. Det beslöts att anbud på arrangemanget 2003 skall ges in till Nordiska Schackförbundet genom dess generalsekreterare senast den 15 oktober 2002. Information om detta anbudsförfarande skall läggas in på Nordiska Schackförbundets hemsida samt spridas av de respektive medlemsförbunden inom respektive land.

När det gäller anbud för Senior NM 2003 och Dam NM 2003 gäller samma anbudstid som för den stora NM-turneringen sålunda senast den 15 oktober 2002. Det är tillåtet att lägga separata bud på de olika delturneringarna och således behöver inte arrangören arrangera samtliga tre tävlingar.”

Som NSFs generalsekretare vill jag påminna om att ansökningsfristen går ut den 15 oktober i år. Intresserade arrangörer av alla tre eller enskilda NM-tävlingar 2003 bör alltså skynda sig att sätta samman en ansökan.

Den skall sändas till mig under adressen:

Nordiska Schackförbundet
C/o Johan Sigeman
Advokatbyrån Sigeman & Co AB
Stortorget 8
211 34 MALMÖ

Det går bra att maila johan.sigeman@sigeman.se.

Bästa hälsningar

Johan Sigeman


Copyright © Sveriges Schackförbund