Schackregler 2009-07-01
Tävlingsbestämmelser 2012-03-09
Disciplinregler 2006-11-25
SSF-pärmen 2011-06-10 håller på att uppdateras