Maj 192017
 

ssf120SSF:s tävlingsbestämmelser har uppdaterats. En viktig nyhet är att reglerna för resebidrag i Allsvenskan ändras så att kontroll av det verkliga resebehovet, med utgångspunkt från spelarnas folkbokföringsort, görs för belopp överstigande 10.000 kr/lag. Dessutom ändras reglerna för spelarregistrering så att det räcker att vara medlemsregistrerad i en tävling när den startar. Detta får effekt i Allsvenskan där klubbar med kalenderår som verksamhetsår inte behöver omregistrera sina spelare vid årsskiftet för att de ska kunna delta i vårens ronder.
Den publicerade versionen är preliminär och korrigeringar kan göras fram tills den definitiva versionen publiceras omkring 1 september.
Tävlingsbestämmelser 2017/18