Sep 082017
 

tfs143nFrån TfS 2017/4 publicerar vi ”Läsarbilden” – som väljs ut bland de bilder som ni läsare skickar in.
Skicka din bild till axel.smith@schack.se, gärna innan 15 september. Men det är ont om tid och det går också att leva på inkrementen och skicka in senare.