Tidskrift för Schack

  Tfs-arkiv

gamla årgångar i pdf-format

 

Redaktör Niklas Sidmar niklas.sidmar@schack.se  011-107420
 

Medlemstidningen TfS
Tidskrift för Schack är medlemstidning och ingår som en medlemsförmån för alla registrerade medlemmar i Sveriges Schackförbund.
Tidningen skickas till alla aktuella medlemmar. Det betyder att du måste vara registrerad som medlem under innevarande verksamhetsår för att få tidningen.

För att du ska vara säker på att få tidningen ska du göra följande:

*Betala medlemsavgiften till din klubb. De flesta föreningar väntar troligen med att registrera sina medlemmar tills avgiften är betald.
*Påminn din klubb om att registrering ska göras till SSF:s kansli.

Juniormedlemmar
De medlemmar som automatiskt får medlemstidningen är de som är äldre än 18 år. Yngre medlemmar får också tidningen gratis men måste personligen kontakta kansliet och meddela att de vill ha den. Detta kan göras på telefon 011-107420 eller via e-post: kansliet@schack.se.
Det räcker att göra en sådan anmälan för att sedan få tidningen så länge man är registrerad medlem.

Medlemmar i utlandet
De medlemmar som är bosatta i utlandet får inte heller TfS med automatik. Även för dessa medlemmar är TfS förstås gratis, däremot får man betala portot själv. Utländska medlemmar anmäler till kansliet att de vill ha tidningen. Detta kan göras på telefon 011-107420 eller via e-post: kansliet@schack.se.

Prenumera på TfS
Prenumerationsavgiften för icke medlemmar är 250 kronor.
Plusgirokonto: 6522-7
Bankkontonummer: 9960 420006 5227
IBAN-kod: SE41 9500 0099 6042 0006 5227
Nordeas BIC-kod: NDEASESS
Prenumerationsavgifter utland: Danmark 250 Dkr, Norge 250 Nkr, Finland 30 Euro, övriga världen 30 Euro.

Annonsera i TfS
Svartvit annons: Helsida 2.000 kr, halvsida 1.200 kr, kvartssida 700 kr
Färgannons: Helsida 2.500 kr, halvsida 1.500 kr, kvartssida 1.000 kr
Sista sidan (i färg): 3.000 kr
För svenska annonsörer som sysslar med schacklig verksamhet utgår 50% rabatt.
 

 
Informationskommittén
Informationskommittén ansvarar för Sveriges Schackförbunds informationskanaler, bland annat Tidskrift för Schack. 

Ansvarig för TfS-hemsidan: niklas.sidmar@schack.se